Oswoić AI – spojrzenie na AI bardziej od strony biznesowej

Prezentacja nt. sztucznej inteligencji – dla osób „z biznesu”, zainteresowanych tym gorącym tematem.

Temat AI w biznesie budzi spore zainteresowanie, a czasami całkiem duże emocje. Mogą one wynikać częściowo z obaw, jakie wzbudza ta technologia, a częściowo z niewiedzy jak ona działa i w jaki sposób możemy ją wykorzystać.

Niniejszą prezentacją mam nadzieję nieco oswoić Was z pojęciami, możliwościami i trendami w AI – bardziej od strony biznesowej niż technicznej. Wyjaśniam skąd nagły wybuch zainteresowania AI, tłumaczę kilka kluczowych pojęć, poruszam również kwestie prawne, ryzyka biznesowe oraz jak ich uniknąć, podsuwam pomysł jak ruszyć temat AI w Waszej firmie.

Agenda prezentacji:
00:00 Odczarowujemy AI: początki, ewolucja, obecne trendy
10:38 Jak rozumieć AI: mocne i słabe strony
17:39 AI w gospodarce: coś więcej niż nowa zabawka?
27:17 Jak trenujemy modele? (bez stresu – będzie nietechnicznie ;-))
33:36 Jak działają duże modele językowe?
42:07 Zastosowania LLM: Prompting, RAG, Fine-Tuning
52:55 Open-source vs. closed-source
56:51 Budowa rozwiązań AI vs. tworzenie tradycyjnych systemów IT
1:01:15 Prawne aspekty AI
1:10:18 Ryzyka biznesowe i jak ich uniknąć
1:15:36 Tworzenie strategii AI w Twojej firmie
1:16:57 Od Narrow AI do AGI i dalej